FAQ

U liječenju simptoma žgaravice primjena lijeka kao što je Fenix NEO® preporučuje se 2 sedmice u kontinuitetu. U najvećem broju slučajeva olakšanje simptoma vraćanja kiselog želučanog sadržaja iz želuca u jednjak te simptoma žgaravice može se osjetiti već nakon jednog dana liječenja. Međutim, ukoliko se simptomi nastave i nakon kontinuiranog korištenja u trajanju od 2 sedmice, potrebno je konsultovati se sa ljekarom. Klinička su ispitivanja u svijetu pokazala da je primjena pantoprazola u dozi od 20 mg u procesu samoliječenja sigurna i u toku perioda od 4 sedmice.
Hijatus hernija može uzrokovati vraćanje sadržaja želuca u jednjak, zbog čega Vam se povremeno mogu javiti simptomi poput žgaravice i ostali simptomi koje navodite. Preporuka za liječenje žgaravice zbog hijatus hernije jeste Fenix NEO®, bezreceptni pantoprazol u obliku želučano otpornih tableta od 20 mg. Preporučena doza je jedna tableta na dan, najmanje 2 do 3 dana uzastopno. Preporučuje se primijeniti tabletu prije jela svaki dan u isto vrijeme.
Fenix NEO® sadrži aktivnu komponentu pantoprazol, koji inhibira želučanu kiselinu cijeli dan, tj. u toku 24 sata. Ukoliko tabletu uzmete ujutro, olakšanje simptoma koje uslijedi trajat će cijeli dan i noć, a uzimanje druge tablete preporučuje se naredni dan.

Ova vrsta lijeka je poznata po dugogodišnjoj sigurnoj primjeni u cijelom svijetu. U toku terapije se izuzetno rijetko mogu javiti neželjeni efekti koji su uglavnom blagi i prolaznog karaktera. Od tih rijetkih neželjenih efekata do sada su najčešće evidentirani dijareja i glavobolja, a drugi rjeđi neželjeni efekti odnose se na: vrtoglavicu, mučninu, nadutost, opstipaciju itd. Svako pogoršanje ovih neželjenih efekata ili dugo trajanje razlog je da se posavjetujete sa svojim ljekarom.

Q&A

Fenix NEO® je pantoprazol, savremeni inhibitor protonske pumpe. Koristi se za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa, u prvom redu žgaravice i vraćanja kiseline iz želudca u jednjak kod osoba starijih od 18 godina. 

Bosnalijek ima reputaciju proizvođača lijekova najviših standarda kvaliteta. Sistem kontrole kvaliteta kompanije u potpunosti je usklađen sa domaćim i međunarodnim pravilima i standardima dobre proizvođačke prakse, ispunjavajući očekivanja i pravdajući povjerenje kupaca, partnera i regulatornih institucija. 

Kontakt

  • Bosnalijek d.d. Jukićeva 53 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
  • Tel. +387(0)33 254 596
  • Mail : info@bosnalijek.ba

© 2020, Bosnalijek. All Rights Reserved

Web development: innovationmedia.ba